ถุงฟอล์ย เมทัลไลท์ Metalized Foil bag
บทความ

ถุงฟอล์ย เมทัลไลท์ Metalized Foil bag

Posted On กรกฎาคม 25, 2015 at 10:59 am by / ปิดความเห็น บน ถุงฟอล์ย เมทัลไลท์ Metalized Foil bag

ถุงฟอล์ยเมทัลไลท์ (Metalized Foil bag)

 

ผลิตจากการนำแผ่นฟิลม์พลาสติก

พอลิโพรพิลีน (PP) หรือ พอลิไวนิลคลอไรด์ (PVC) หลายแผ่นมาประกบกับฟิลม์ metalized หนาถึง 4 ชั้น   เพื่อเพิ่มหรือทำให้คุณสมบัติของซองอาหารดีขึ้น เช่น  ความแข็งแรง  ความสามารถในการปิดผนึก  และมีคุณสมบัติในการป้องกันการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจน   และป้องกันไอน้ำได้ดี

ถุงแบบตอกวาล์ว ช่วยในการ Degas ออกจากถุง  โดยทั่วไปแล้วจะเก็บรักษาได้ประมาณ 8 เดือน  กลิ่นของกาแฟจะลดลง  จนถึงเดือนที่ 10 ไม่มีกลิ่นของกาแฟเลย   จึงไม่ควรเก็บไว้นาน  เนื่องจากวาล์วมีโอกาสเสื่อมสภาพได้โดยที่เราไม่รู้

ถุงแบบไม่ตอกวาล์ว  เมื่อบรรจุกาแฟลลงในถุงแล้ว  จะทำให้ถุงพองออกมาไม่มีปัญหาอะไร  กลิ่นและรสชาติของกาแฟยังคงอยู่  ถ้าถุงไม่มีการรั่วซึมสามารถเก็บรักษาได้นานเป็นปี   โดยที่รสชาติยังอยู่ครบแต่กลิ่นจะน้อยลง

จากการทดสอบถุงแบบตอกวาล์วและไม่ตอกวาล์ว   พบว่าถ้าบรรจุกาแฟหลังจากที่ Degas แล้ว  ในถุงฟอล์ยปรกติ  จะเก็บได้นานกว่า  เมื่อเทียบกับถุงฟอล์ยแบบตอกวาล์ว

      วาล์วมี 2 ชนิด คือ

  1. แบบราคาถูกเป็นของไต้หวัน เก็บได้ไม่เกิน 6 – 7 เดือน
  2. แบบราคาแพงเป็นของยุโรป เก็บได้เกิน 12 เดือน แต่มีราคาแพงกว่าของไต้หวัน 2 – 3 เท่า

ความหนาของถุงฟอล์ย

            ในส่วนความหนาของถุงนั้น  หากถุงฟอล์ยที่หนา  จะทำให้การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศภายนอกแทรกซึมมาทำปฏิกิริยาทำให้กาแฟ  เปลี่ยนแปลงน้อยมาก  ซึ่งต่างกับถุงฟอล์ยที่บาง  หากเก็บไว้นานปฏิกิริยาจากอากาศภายนอกจะแทรกซึมเข้ามาทำให้กาแฟที่บรรจุไว้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้

 

ถุงฟอล์ยเมทัลไลท์ - Metalized Foil bag
ถุงฟอล์ยเมทัลไลท์ – Metalized Foil bag

 

ถุงฟอล์ยเมทัลไลท์  เหมะสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ ชา  กาแฟ และผงเครื่องดื่มชนิดต่างๆ เช่น ผงโกโก้, ผงชา ,ผงครีมเทียม เป็นต้น ถุงฟอล์ยเมทัลไลท์มีหลายแบบ  เช่น

1. แบบซีลแยกข้าง  พับกลาง

2. แบบซีลทับ พับข้าง

3. แบบก้นใส ติดซิป รอยฉีก

4. แบบก้นทึบ ติดซิป รอยฉีก  และ 5. แบบซีล  3  ด้าน

โดยถุงแบบซีลแยกข้าง  พับกลาง  เป็นถุงที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดทั่วไป  แต่ถุงแบบซีลทับ พับข้างนั้นจะมีลักษณะพิเศษของถุงคือการซีลตะเข็บถุงไว้ด้านข้างทำให้ผู้ผลิตสามารถติดสติกเกอร์โลโก้ของผู้ผลิตและข้อมูลรายละเอียดของสินค้าได้ง่ายขึ้น  และสามารถติดสติกเกอร์ได้ทั้ง 2 ด้าน   โดยไม่ต้องติดสติกเกอร์ทับรอยตะเข็บตรงกลางเหมือนกับถุงแบบซีลแยกข้างพับกลาง

ส่วนถุงแบบก้นตั้ง  ติดซิป  รอยฉีก   มีคุณลักษณะพิเศษในด้านของการนำเสนอสินค้า    คือสามารถตั้งโชว์บนชั้นวางได้  ทำให้สินค้ามีมีความโดดเด่น   ช่วยดึงดูดใจผู้บริโภค   และก่อให้เกิดการซื้อในที่สุด    ซึ่งถุงชนิดนี้มี 2 แบบ คือ แบบ ก้นใส  ติดซิปรอยฉีก   มีคุณลักษณะพิเศษ    เนื่องจากก้นถุงเป็นสีใสทำให้ลูกค้าสามารถมองเห็นลักษณะของสินค้าที่บรรจุอยู่ภายในถุงได้ง่ายขึ้นว่ามี  สี   ความหยาบ   ความละเอียดเพียงใด   จะช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น    และแบบก้นทึบ  ติดซิปรอยฉีก   เหมาะสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความทึบแสง  เพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์  ให้มีอายุการเก็บรักษาที่นานขึ้น  เช่น ชา  และ กาแฟ เป็นต้น

ถุงซีล 3 ด้าน มีคุณลักษณะพิเศษในด้านของ   ถุงมีลักษณะแบนเรียบน้ำหนักเบา   ง่ายต่อการบรรจุและการขนส่ง  โดยถุงซีล 3 ด้านมี 2 ชนิด คือ  แบบสีเงินทั้งสองด้าน  เหมาะกับบรรจุผลิตภัณฑ์ทุกชนิด  หรือ ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความทึบแสง    และแบบสีเงิน 1 ด้าน  ใส 1 ด้าน  เหมาะกับบรรจุผลิตภัณฑ์ทุกชนิด  หรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องการนำเสนอลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ภายใน  เช่น ผงชา  ผงเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และ น้ำพริก เป็นต้น

ถุงฟอล์ยมากมายให้คุณเลือกสรรที่ : www.smepacking.com , www.hillkoff.com , www.ratika.com