นักวิทย์ชื่อดัง โต้ข้อมูลภาครัฐ คอนเฟิร์ม กินอาหารใส่กล่องโฟม ไม่เป็นอันตรายใดๆ

นักวิทย์ชื่อดัง โต้ข้อมูลภาครัฐ คอนเฟิร์ม กินอาหารใส่กล่องโฟม ไม่เป็นอันตรายใดๆ

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ […]

Read More